VEILEDERKURS

VEILEDERKURS

Veilederkurset vil gjøre deg kompetent til å drive opplæring og veiledning i egen barnehage, med utgangspunkt i de fem kjernekomponentene for kompetanseløftet Være Sammen:

  • autoritativ voksenstil
  • kommunikasjon og perspektivtaking
  • tidlig innsats
  • håndtering av utfordrende atferd
  • organisasjonsutvikling, innovasjon og implementering

VEILEDERKURS I KVINESDAL

Dato:

Del 1 Torsdag 14. Sept og 15. Sept 2017

Del 2 Torsdag 09. Nov og 10. Nov 2017

Tid: Kl 9 - 15.30
Sted:

Hotel Utskten, Kvinesdal

Pris: 6000 pr deltaker + Dagpakke kr 295,-

Medvirkende i løpet av kurset:    

  Pål Roland og Svanaug Lunde (fra Læringsmiljøsenteret)    

  Eyvind Skeie (Være Sammens forfatter)    

  Silje Flesjå (pedagog, ressursveileder)

  Nanna Weberg (ressursveileder) 

  Torhild Roland Vetvik (kursansvarlig)    

 

Første kursdag starter kl 9.30 og varer til 16.00 

Få overblikk over programmet og en mere utførlig beskrivelse av kurset ved å laste ned programmet som pdf

Flere kurs