• Teorihefte 4

    Det fjerde heftet i Være Sammen er særlig viktig for barnehagens ledelse. Dette heftet handler om ulike faktorer som må tenkes gjennom og arbeides grundig med for å oppnå en god implementering. Det vil også være av interesse for kommune eller barnehageeier å få innblikk i hva som kreves for at implementeringen skal medføre den ønskede endring i og av organisasjonen. Alle barnehagens ansatte må også ha en tydelig oppfatning av de krav en vellykket implementering stiller. Når pedagogiske programmer får et dårlig rykte, har dette ofte sin grunn i at disse programmene er blitt implementert med liten kraft og kvalitet.

    Teorihefte 4