• Teorihefte 3

    Dette heftet presenterer en veiledningsmodell som kan brukes under implementeringen av Være Sammen. Det er nødvendig at barnehagens ledelse, og særlig de ansvarlige for gjennomføringen av implementeringen av Være Sammen, kjenner dette heftet godt.

    Teorihefte 3