• Teorifefte 2

    Dette heftet går dypere inn i noen sentrale teorideler i Være Sammen. Utgangspunktet er tidlig innsats i forbindelse med utfordrende atferd hos barn. I forbindelse med temaet gis det innføring i teori knyttet til sinne og aggresjon. Dette settes i sammenheng med begreper som forebygging, mobbing, omlæring, språkutvikling og annet. Til sist i heftet presenteres SIP-modellen, som gir en særskilt innsikt i sosiale prosesser og responser.

    Teorifefte 2

    Pris 35,-