• Samtalebilder

    Samtalebildene er en viktig del av støttemateriellet i Være Sammen. Det er i alt 18 slike bilder. Bildene handler om fem barn i Regnbuebarnehagen. Hvert bilde beskriver en situasjon som danner utgangspunkt for refleksjon, samtale og aktiviteter. Samtalebildene kan brukes i større og mindre grupper og er egnet til å vekke barnets fantasi og empati og danne utgangspunkt for samtale. Bildene finnes også digitalt i materiellet, for dem som vil bruke projektor, for eksempel ved større samlinger. Samtalebildene måler 38x57 cm.

    Samtalebilder