RESSURSVEILEDERKURS

RESSURSVEILEDERKURS

Målet med kurset er å øke den individuelle kapasiteten. Ved å gå i dybden innenfor kjernekomponentene i Være Sammen lærer du å koble sammen ulike teorier og modeller. Som ressursveileder skal du etter endt kurs kunne formidle kjernekomponentene i Være Sammen og være en ressurs som fagperson i eget nettverk. 

RESSURSVEILEDERKURS I STAVANGER

Dato:

Onsdag 05. Des

Del 2 torsdag 06. Des og 07. Des 2018

Tid: Kl 9 - 15.00
Sted:

Sentralt i Stavanger

Kurset går over tre sammenhengende dager

Medvirkende i løpet av kurset:    

Pål Roland og Svanaug Lunde (fra Læringsmiljøsenteret)    

 

Nanna Weberg (kursansvarlig)

Pris: 5000 pr deltaker + Dagpakke kr 295

Detaljert program og kurslokale er ennå under planlegging. 

Flere kurs