• Ressursperm, småbarnspakken

    Ressurspermen inneholder støttemateriell for bruk i samlinger med grupper. Materiellet gir treningsarenaer hvor barna kan øve seg på perspektivtaking og gjenkjennelse av følelser. Permen har 8 aktivitetskort med ulike tema. Hvert aktivitetskort beskriver aktiviteter innen temaene følelser, språk, samhandling pg deltakelse i fellesskapet.

    Ressursperm, småbarnspakken