SIP-modellen

SIP-modellen

SIP-modellen

22. februar 2016
K Dodge

Et hovedtema i SIP-modellen er å beskrive og forstå barns sosiale kognisjon i kommunikasjon med andre, og hvilke faktorer som påvirker denne. Kognisjon er et fellesord som kan handle om prosesser som persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, forestillingsvirksomhet, hukommelse, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsning. Du kan lese mer om SIP-modellen i teorihefte 2.

LAST NED PDF FIL - SIP-modellen K Dodge 2006
LAST NED PDF FIL - SIP-MODELLEN REFLEKSJONSOPPGAVE

RELATERTE ARTIKLER