Lek bygger glede

Lek bygger glede

09. desember 2016
Psykologspesialist Anette Andersen

Her kan du lese en artikkel om relasjonens betydning for barns utvikling i perspektiv av leken. Det handler om regulering av barnets følelser for å få kunne delta i leken uten begrensninger og hemninger.

 

Du fnner også filmen "Det er godt å ha nogen", tekst og melodi til sangen og med en artikkel om lek skrevet av Svanaug Lunde og Ingunn Størksen. Denne kan brukes til arbeid med vennskap i barnehagen.

http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/aktuelt/viktigheten-av-vennerelasjoner-i-barnehagen-article111442-13029.html

http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/Lek+bygger+glede.9UFRHYWE.ips#.WEqO8HeDq8U

LAST NED PDF FIL - Lek bygger glede

RELATERTE ARTIKLER