Fra beslutning til varig drift

Fra beslutning til varig drift

Bedre innhold i barnehagen

14. mars 2016
Nanna Weberg

Hva er egentlig Være Sammen? Hvordan gjør vi det? Hva krever det av oss i barnehagen? Det er mange spørsmål rundt store endringsarbeid og valg av riktig satsning på kompetanse for barnehagen. Her finner du en oversikt over prosessen fra det blir gjort en beslutning om å satse på Være Sammen til implementeringen er over i varig drift. 

Være Sammen legger stor vekt på ledelse og implementeringsprosesser for å ruste barnehagene til å lykkes med endringsprosesser. Målet er en kollektiv praksis knyttet til den varme, grensesettende voksenstilen.

 

Være Sammen har stort fokus på relasjonens betydning for barnets selvbilde og tidlig normdannelse. Dette vet vi er en beskyttelsesfaktor mot negativ atferd og utestenging/mobbing.

I Stortingsmelding 19 (2015-16) løfter regjeringen frem noen sentrale utfordringer som må løses. God kvalitet i barnehagen skapes av kompetente og engasjerte ansatte i samspill med barna, hverandre og foreldrene. 

 

Nedenfor finner du også et dokument som viser prosessen fra beslutning om Være Sammen til varig drift og vedlikehold av kompetansen i barnehagen. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cae152ecc6f9450a819ae2a9896d7cf5/no/pdfs/stm201520160019000dddpdfs.pdf

LAST NED PDF FIL - Fra beslutning til varig drift
LAST NED PDF FIL - Løvefest i Jelsa barnehage

RELATERTE ARTIKLER