Endring i samarbeidet

Endring i samarbeidet

Nye rammevilkår - ny drift

02. februar 2018
Nanna Weberg

Læringsmiljøsenteret har fra 1.1.2018 nye rammevilkår for organisering og drift, blant annet med forankring i den nye kompetansemodellen (Meld. St. 21 (2016–2017)), kompetanse- og kvalitetsutvikling i skole og barnehage. I den nye hverdagen må Senteret jobbe med å utvikle nye ressurser og tjenester.

 

Blant annet utvikler Senteret helt nye kursmodeller, også for kompetanseheving i barnehagene. De nye kursmodulene inneholder alle kjernekomponentene i Være Sammen.

 

Læringsmiljøsenteret har dermed valgt å ikke forlenge samarbeidsavtalen med Være Sammen ut over 2018. Et informasjonsbrev ligger som pdf nedenfor. 

Dette betyr at 2018 er det siste året vi holder 4-dagers veilederkurs med mulighet for 10 studiepoeng ved UiS.

 

Oversikt over kurs og påmelding til disse, finnes under "kurs" på denne siden. 

Ressurser i form av veiledere, materiell, kompetansemoduler mm etter 2018 vil du finne på denne siden og på hjemmesiden til Læringsmiljøsenteret. Vi vil holde denne informasjonen oppdatert. 

LAST NED PDF FIL -

RELATERTE ARTIKLER