• Ressursbok

    Ressursboken inneholder en oversikt over materiellet i Være Sammen, både teoriheftene og støttemateriellet. Den har også beskrivelse av ulike faser i implementeringsarbeidet og forslag til hvordan de ulike delene bør tas i bruk for å sikre gode endringsprosesser.

    Ressursbok