• Minnebok

    Til materiellet finnes en minnebok hvor det kan settes inn fotografier, presseklipp, tegninger og annet som handler om barnehagens liv som løvebarnehage. Det er viktig at barnet setter Være Sammen og verdigrunnlaget i løveloven inn i en stor og positiv sammenheng. Dette kan gjøres gjennom minneboken. Bruk minneboken til å dokumentere en del av det barnehagen gjør i forbindelse med implementeringen av Være Sammen.

    Minnebok