Materiellet i Være Sammen

teorihefter og støttemateriell

Teorigrunnlaget i Være Sammen finner du i de fire teoriheftene som kan kjøpes hver for seg eller samlet i boka "Kompetanseløft i barnehagen".

 

Materiellet som brukes i samhandling med barna, er samlet i en grunnpakke og en småbarnspakke. Innholdet er utviklet i nært samarbeid med norske barnehager og henger godt sammen med teoridelen i Være Sammen. Evalueringer har vist at materiellet gir gode forutsetninger for å oppnå større grad av medvirkning, bedre konfliktløsing og sterkere inkludering i leksituasjoner. Se innholdet i pakken under, og les mer om de enkelte delene.

 

Foreldreboken "Du og barnet ditt" inviterer deg til refleksjon over egen oppdragerrolle, og har som mål å hjelpe deg på veien til å bli en varm og grensesettende voksen sammen med barnet. 

SMÅBARNSPAKKE

Småbarnspakken. Helhetlig pakket i esker. Småbarnspakken er for aldersgruppen 2-3 år. Innholdet er utviklet i nært samarbeid med norske barnehager. 
Pakken koster: 400,-

SMÅBARNSPAKKE

Småbarnspakken. Helhetlig pakket i esker. Småbarnspakken er for aldersgruppen 2-3 år. Innholdet er utviklet i nært samarbeid med norske barnehager. 
Pakken koster: 400,-

Innhold i SMÅBARNSPAKKE

Antall i pakken
stk 1
Antall i pakken
stk 1
Antall i pakken
stk 1
Antall i pakken
stk 1
Antall i pakken
stk 1

GRUNNPAKKE 4-5 ÅR

Grunnpakken er for aldersgruppen 4-5 år og er hovedpakken i Være Sammen. Materiellet skal bidra til gode verdisamtaler mellom barn og voksne.   
Pakken koster: 1200

GRUNNPAKKE 4-5 ÅR

Grunnpakken er for aldersgruppen 4-5 år og er hovedpakken i Være Sammen. Materiellet skal bidra til gode verdisamtaler mellom barn og voksne.   
Pakken koster: 1200

Innhold i GRUNNPAKKE 4-5 ÅR

Antall i pakken
stk 1
Antall i pakken
stk 3
Antall i pakken
stk 3
Antall i pakken
stk 3
Antall i pakken
stk 3
Antall i pakken
stk 3
Antall i pakken
stk 1
Antall i pakken
stk 19
Antall i pakken
stk 16
Antall i pakken
stk 1
Antall i pakken
stk 1
Antall i pakken
stk 1
Antall i pakken
stk 1

Materiell som kan kjøpes enkeltvis

Regnbueløven

Pris per stk 150,-

Skilt

Pris per stk 0,-

Ramona von Rotter

Pris per stk 100,-

Plakat - voksenstiler

Pris per stk 50,-

Teorihefte 1

Pris per stk 35,-

Teorifefte 2

Pris per stk 35,-

CD med alle sangene

Pris per stk 60,-