• Løvebøker

    Alle 16 løvebøkene har et tema som knytter seg opp mot viktige læringsmål og temaer i Være Sammen.Teksten i bøkene har en reflekterende og filosofisk stil. Bildene er ment som utgangspunkt for den reflekterende samtalen med barnet eller barna. Bøkenes størrelse er 21x21 cm løvebøker

    Løvebøker