Kurs

Fire kursdager på Sundvolden Hotell januar/mars 2019

 

Veilederkurset går over fire dager og gjør pedagoger kompetente til å drive opplæring i egen barnehage i Være Sammens kjernekomponenter.

Være Sammens kompetanseløft gjelder hele barnehagens personalgruppe. Pedagoger/pedagogisk ledelse har en avgjørende rolle.

 

Med fullført veilederkurs kan deltakerne ta 10 studiepoeng ved UiS, Læringsmiljøsenteret.

 

 

Kurs

Fire kursdager på Sundvolden Hotell januar/mars 2019

 

Veilederkurset går over fire dager og gjør pedagoger kompetente til å drive opplæring i egen barnehage i Være Sammens kjernekomponenter.

Være Sammens kompetanseløft gjelder hele barnehagens personalgruppe. Pedagoger/pedagogisk ledelse har en avgjørende rolle.

 

Med fullført veilederkurs kan deltakerne ta 10 studiepoeng ved UiS, Læringsmiljøsenteret.

 

 

VEILEDERKURS

Det siste veilederkurset i Være Sammen holdes på Sundvolden Hotell jan/mars 2019. Se ellers på nettstedet! Velkommen!

Deltakerne kan bygge på kursene og få 10 studiepoeng ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

 

 

Være Sammen er tenkt som kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling av barnehagen. Det gjelder både den enkelte ansatte og hele barnehagen samlet. En viktig faktor er personalets forpliktelse på å oppnå endring.

– Pål Roland, dosent, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Aktuelle kurs