Kurs

Fire kursdager på Sundvolden Hotell januar/mars 2019

 

Veilederkurset går over fire dager og gjør pedagoger kompetente til å drive opplæring i egen barnehage i Være Sammens kjernekomponenter.

Være Sammens kompetanseløft gjelder hele barnehagens personalgruppe. Pedagoger/pedagogisk ledelse har en avgjørende rolle.

 

Med fullført veilederkurs kan deltakerne ta 10 studiepoeng ved UiS, Læringsmiljøsenteret.

 

 

Kurs

Fire kursdager på Sundvolden Hotell januar/mars 2019

 

Veilederkurset går over fire dager og gjør pedagoger kompetente til å drive opplæring i egen barnehage i Være Sammens kjernekomponenter.

Være Sammens kompetanseløft gjelder hele barnehagens personalgruppe. Pedagoger/pedagogisk ledelse har en avgjørende rolle.

 

Med fullført veilederkurs kan deltakerne ta 10 studiepoeng ved UiS, Læringsmiljøsenteret.

 

 

VEILEDERKURS

Det siste veilederkurset i Være Sammen holdes på Sundvolden Hotell jan/mars 2019. Se ellers på nettstedet! Velkommen!

Deltakerne kan bygge på kursene og få 10 studiepoeng ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

 

 

Være Sammen er tenkt som kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling av barnehagen. Det gjelder både den enkelte ansatte og hele barnehagen samlet. En viktig faktor er personalets forpliktelse på å oppnå endring.

– Pål Roland, dosent, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

FAGDAGER

Våre fagdager har knyttet seg til kjernekomponentene i Være Sammen. Temaer og innhold har vært en god blanding av teori, praktiske eksempler og refleksjonsoppgaver.

 

 

 

Det arrangeres nå ikke flere fagdager av Være Sammen AS, under avvikling.

MATERIELLKURS

Barnehager som har kjøpt/kjøper materiellet kan i avviklingsperioden få tilgang på kursholdere fra Være Sammen, om det passer kursholderen.

Send epost til Være Sammen, post@væresammen.no

 

Det blir ikke annonsert materiellkurs fra Være Sammen fram til avviklingen.

Vi bidrar med kursholder i den grad det er praktisk mulig frem til omkring 1. mars 2019.

FORELDREKURS

Foreldrekurs har vært viktige for Være Sammen.

Fremdeles kan Være Sammen være behjelpelig med slike kurs, om ikke barnehagens egne holder dem.

Send epost med forespørsel til post@væresammen.no

 

 

Samarbeidet mellom foreldre og barnehage har vært en bærebjelke i Være Sammen.

Vi oppmuntrer mange til å delta på det siste kurset i regi av Være Sammen, i januar og mars 2019.

Der blir det fullt faglig trykk, med kunnskap, fellesskap og inspirasjon!

For øvrig anbefaler Være Sammen fremdeles barnehagene å ta kontakt med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

– Nanna Weberg, daglig leder i Være Sammen frem til 31.12.2018

Aktuelle kurs