Kurs

Kurs er sentrale i Være Sammen.

Veilederkurset, som går over fire dager, gjør pedagoger kompetente til å drive opplæring i egen barnehage. Det holdes kurs både høsten 2018 og våren 2019. Se informasjon under "Velederkurs".

 

Med fullført veilederkurs kan deltakerne ta 10 studiepoeng ved UiS, Læringsmiljøsenteret

 

Kompetansen i Være Sammen blir viderført på flere måter. Oppdatert informasjon om dette vil komme på væresammen.no i løpet av november måned 2018.

Kurs

Kurs er sentrale i Være Sammen.

Veilederkurset, som går over fire dager, gjør pedagoger kompetente til å drive opplæring i egen barnehage. Det holdes kurs både høsten 2018 og våren 2019. Se informasjon under "Velederkurs".

 

Med fullført veilederkurs kan deltakerne ta 10 studiepoeng ved UiS, Læringsmiljøsenteret

 

Kompetansen i Være Sammen blir viderført på flere måter. Oppdatert informasjon om dette vil komme på væresammen.no i løpet av november måned 2018.

VEILEDERKURS

Være Sammen arrangerer veilederkurs omkring i landet. Veilederkursene går over 4 dager.

 

Det undervises i teorien og grunnlaget for Være Sammen. Dosent Pål Roland, som har vært sentral i utviklingen av teoristoffet til Være Sammen, forestår en del av kursdagene. Ved siden av medvirker forfatter Eyvind Skeie, andre medarbeidere fra Læringsmiljøsenteret og barnehagepedagoger med efaring fra Være Sammen.

Deltakerne kan bygge på kursene og få 10 studiepoeng ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

 

De som har fullført veilederkurset, kan bygge på og ta ressursveilederkurs. Her blir innholdet i Være Sammen utdypet og satt inn i et større faglig perspektiv. Ressursveilederne i Være Sammen kvalifiserer seg til å veilede andre og brukes til veiledning, undervisning og faglig oppfølging i barnehager som implementerer Være Sammen.

Være Sammen er tenkt som kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling av barnehagen. Det gjelder både den enkelte ansatte og hele barnehagen samlet. En viktig faktor er personalets forpliktelse på å oppnå en endring.

– Pål Roland, dosent, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

FAGDAGER

Våre fagdager knytter seg til kjernekomponentene i Være Sammen. Temaer og innhold vil være en god blanding av teori, praktiske eksempler og refleksjonsoppgaver. Forelesere vil være våre ressursveiledere eller folk fra universitetsmiljøet. 

 

Fagdager arrangeres forskjellige plasser i landet.De kan også tilpasses etter barnehagens behov, som en planleggingsdag eller et personalmøte. Barnehager kan gjerne samarbeide om å arrangere fagdager.

 

Fagdagene vil være en god støtte i implementeringsarbeidet og gi deltakerne forståelse av egen rolle i barnehagens endringsarbeid. En forutsetning for å få til endring i barnehagen er de ansattes lojalitet og forpliktelse til endringen. En fagdag vil gi påfyll av kunnskap og bidra til motivasjon for endring.

MATERIELLKURS

Kurset tar for seg Regnbueløven, Løveloven og materiellet, og gir deltakerne forståelse for sammenhengen mellom teoriene og materiellet i Være Sammen. Kurset gir god inspirasjon for å komme i gang med barnemateriellet og gir deg ideer til hvordan barna kan øve på å ta det autoritative perspektivet i lek og samhandling med andre barn og voksne.

 

Du får også praktiske eksempler på aktiviteter du kan bruke i barnehagen, og hvordan Være Sammen kan brukes sammen med planer og aktiviteter dere kjenner fra før. Kurset passer for alle ansatte i barnehagen. Det forutsettes at deltakerne har kunnskap om Være Sammen. Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

FORELDREKURS

Barnehagens arbeid skal foregå i tett samarbeid med hjemmet. Det vil være naturlig å invitere til et foreldremøte når barnehagen skal i gang med Være Sammen. Etter å ha deltatt på våre veilederkurs, vil pedagoger være godt kvalifisert til å holde foreldremøte om Være Sammen i egen barnehage eller nettverk.

 

 

 

Foreldremøtet kan også arrangeres med en av våre ressursveiledere. Vi tilpasser innholdet i samarbeid med barnehagen, men informasjon om Være Sammen, vår teoretiske forankring og små refleksjonsoppgaver er ofte aktuelle tema.

Ved siden av læringsinnholdet gir kursene inspirasjon og nettverksbygging for barnehager som implementerer Være Sammen. Kursdeltakerne kommer både fra enkeltbarnehager og hele kommuner. Vår erfaring er at deltakelse på kurs har stor betydning for vellykket implementering av Være Sammen.

– Nanna Weberg, daglig leder i Være Sammen

Aktuelle kurs