• Kompetanseløft i barnehagen

  Være Sammen har et tett samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, som har det faglige ansvaret for litteratur og teorier som brukes i veilederkursene. Teorien er presentert i fire hefter. Denne boken er en samling av de fire teoriheftene.

   

  Hovedinnhold i "Kompetanseløft i barnehagen":

  1. "Den autoritative voksenstilen og relasjonsarbeid i barnehagen"
  2. "Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd"
  3. "Veiledning i kollegagrupper"
  4. "Implementering, organisasjonslæring og teamutvikling".

  Kompetanseløft i barnehagen

  Pris 124,-