Til foreldre og andre

Innholdet i Være Sammen er aktuelt for alle voksne, enten de jobber i barnehagen eller er foreldre. Det kan være godt å få hjelp til å forstå seg selv og barna bedre, og bli god til å skape den varme relasjonen.

 

For oss voksne, enten vi er foreldre eller ansatte i barnehagen, er det viktig å ha et språk for det som foregår i samspillet mellom oss og barna. Det har vært noe av grunnlaget i Være Sammen å hjelpe alle til å finne og utvikle dette språket. Ikke minst er dette viktig for de som står barnet aller nærmest, i hjemmet. Les mer om foreldreboken "Du og barnet ditt". Det finnes ennå noen eksemplarer å få tak i!

Til foreldre og andre

Innholdet i Være Sammen er aktuelt for alle voksne, enten de jobber i barnehagen eller er foreldre. Det kan være godt å få hjelp til å forstå seg selv og barna bedre, og bli god til å skape den varme relasjonen.

 

For oss voksne, enten vi er foreldre eller ansatte i barnehagen, er det viktig å ha et språk for det som foregår i samspillet mellom oss og barna. Det har vært noe av grunnlaget i Være Sammen å hjelpe alle til å finne og utvikle dette språket. Ikke minst er dette viktig for de som står barnet aller nærmest, i hjemmet. Les mer om foreldreboken "Du og barnet ditt". Det finnes ennå noen eksemplarer å få tak i!

Inspirasjon og kunnskap

Boken "Du og barnet ditt", skrevet av Eyvind Skeie, gir foreldre og andre voksne  kunnskap og inspirasjon. Boken er skrevet i et enkelt språk, med god faglig tyngde. Den egner seg godt som samtalegrunnlag for foreldre, foreldregrupper, helsestasjoner, pedagoger og andre. Forfatter Eyvind Skeie kan holde foredrag i forbindelse med boken, www.eyvindskeie.no

 

Litt om innholdet

  • Den varme grensesettende voksenstilen
  • Relasjoner, tilknytning, omsorg
  • Barnets medvirkning
  • Utfordrende situasjoner
  • Gjenkjennelse og refleksjon

Gjensidighet
Når barnet vokser og utvikler seg,
er du en del av utviklingen og veksten.
Du er med på å forme et annet
menneske. Det er en stor mulighet og
et enda større ansvar. Men dette andre
mennesket, som er ditt eget barn, det former også deg.

Fra "Du og barnet ditt"

Hvordan er forholdet mellom grensesetting og varme? Hvordan bygger vi gode relasjoner mellom barn og voksne? Hvordan er din og min voksenstil? Slike spøremål blir tatt opp i denne boken. En fin liten gave til alle som har ansvar for barn!

– Torhild Roland Vetvik, Være Sammen

Materiell for foreldre