Foreldre i Være Sammen

Være Sammen er aktuelt for alle voksne, enten de jobber i barnehagen eller er foreldre. Det kan være godt å få hjelp til å forstå seg selv og barna bedre, og bli god til å skape den varme relasjonen.

Foreldre i Være Sammen

Være Sammen er aktuelt for alle voksne, enten de jobber i barnehagen eller er foreldre. Det kan være godt å få hjelp til å forstå seg selv og barna bedre, og bli god til å skape den varme relasjonen.

Inspirasjon og kunnskap

Være Sammen vil gi barnehagen støtte i foreldresamarbeidet. Foreldreboken "Du og barnet ditt" gir foreldre kunnskap og inspirasjon, og kan være en god hjelp i foreldresamtalen. Den kan også brukes av andre, som for eksempel helsestasjoner, ppt, skole og enkeltpersoner.

 

Litt om innholdet

  • Den varme grensesettende voksenstilen
  • Relasjoner, tilknytning, omsorg
  • Barnets medvirkning
  • Utfordrende situasjoner
  • Gjenkjennelse og refleksjon

Gjensidighet
Når barnet vokser og utvikler seg,
er du en del av utviklingen og veksten.
Du er med på å forme et annet
menneske. Det er en stor mulighet og
et enda større ansvar. Men dette andre
mennesket, som er ditt eget barn, det former også deg.

Fra "Du og barnet ditt"

Samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene har høy prioritet i Være Sammen. Det har vært en god erfaring å møte så mange engasjerte foreldre.

– Torhild Roland Vetvik, Være Sammen