• Bildebøker

    De 5 bildebøkene inneholder temaer knyttet til språklyder, tall, følelser og språk. De er laget for de minste barna i barnehagen.

    Bildebøker