Velkommen til
Være Sammen

Et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.

 

Være Sammen har implementert den varme og grensesettende voksenstilen i norske barnehager i samarbeid med  Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferd ved Universitetet i Stavanger.  Være Sammens veilederkurs har gitt mulighet for å ta 10 studiepoeng ved UiS.

 

Være Sammens faglige plattform finnes i teorihefter og bok. Det er utviklet et bredt spekter av materiell til inspirasjon, dialog og utvikling. I forbindelse med endringer blir materiellet solgt til sterkt reduserte priser høsten 2018. Både barnehager, SFO, grunnskole og foreldre vil ha glede av innholdet!

Velkommen til
Være Sammen

Et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.

 

Være Sammen har implementert den varme og grensesettende voksenstilen i norske barnehager i samarbeid med  Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferd ved Universitetet i Stavanger.  Være Sammens veilederkurs har gitt mulighet for å ta 10 studiepoeng ved UiS.

 

Være Sammens faglige plattform finnes i teorihefter og bok. Det er utviklet et bredt spekter av materiell til inspirasjon, dialog og utvikling. I forbindelse med endringer blir materiellet solgt til sterkt reduserte priser høsten 2018. Både barnehager, SFO, grunnskole og foreldre vil ha glede av innholdet!

Endring i samarbeidet

Læringsmiljøsenteret har fra 1.1.2018 nye rammevilkår for organisering og drift, blant annet med forankring i den nye kompetansemod...
les mer

Kurs

Kurs er sentrale i Være Sammen. Hvert år arrangeres flere veiledningskurs omkring i landet. Det arrangeres også andre kurs og samlinger. 

les mer

MATERIELLSALG TIL BARNEHAGER OG ANDRE

I forbindelse med endringer i Være Sammen blir materiellet nå solgt til sterkt reduserte priser. Materiellet ble utviklet til implementeringen av Være Sammen, men kan også anvendes av andre, både barnehager, SFO og de første klassetrinnene i grunnskolen. Også private vil ha glede av innholdet i materiellpakkene. Det gir mange timers meningsfull inspirasjon til dialogen mellom barnet og den voksne!

les mer

Aktuelle kurs