Velkommen til
Være Sammen

Være Sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.

Våre kurs gir verktøy for å implementere den varme og grensesettende voksenstilen.

 

I samarbeid med Læringsmiljøsenteret,  gir våre veilederkurs mulighet for å ta 10 studiepoeng ved UiS.

 

Vi vet at varig endring krever et langsiktig perspektiv. Gode modeller, solid forankring og forpliktelse er avgjørende for å lykkes.

Velkommen til
Være Sammen

Være Sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.

Våre kurs gir verktøy for å implementere den varme og grensesettende voksenstilen.

 

I samarbeid med Læringsmiljøsenteret,  gir våre veilederkurs mulighet for å ta 10 studiepoeng ved UiS.

 

Vi vet at varig endring krever et langsiktig perspektiv. Gode modeller, solid forankring og forpliktelse er avgjørende for å lykkes.

Endring i samarbeidet

Læringsmiljøsenteret har fra 1.1.2018 nye rammevilkår for organisering og drift, blant annet med forankring i den nye kompetansemod...
les mer

Kurs

Kurs er sentrale i Være Sammen. Hvert år arrangeres flere veiledningskurs omkring i landet. Det arrangeres også andre kurs og samlinger. 

les mer

MATERIELL TIL BARNEHAGER

Være Sammen har to materiellpakker. Begge kommer helhetlig pakket i esker. Innholdet er utviklet i nært samarbeid med norske barnehager og henger godt sammen med teoridelen i Være Sammen.

les mer

Aktuelle kurs